Organizačná štruktúra SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Organizačná štruktúra SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline_2012-2013

Použité skratky: RŠ – riaditeľ školy, PK – predmetová komisia, MOV – majster odborného výcviku, ŠI – školský internát 

 

Stiahnite si celú organizačnú štruktúru v súbore.