Kredity

Počet dosiahnutých kreditov pedagogických zamestnancov k 01.09.2017

 

Titul
Priezvisko
Meno
Kredity
percentá
Mgr. Pecha Igor 12
Mgr. Gabčo René 6
Ing. Čelko Stanislav 12
Mgr.  Albertová Monika 12
Ing. Běhálek Vladimír 12
Ing. Funtíková Janka 12
RNDr. Hrtusová Natália 12
Mgr. Stebnická Darina 12
Ing. Jurko Radoslav 12
Mgr. Sventek Michal 12
Mgr. Šebeš Jaroslav 12
Mgr. Tichánek Ivan 6
Mgr. Troskovičová Anna 12
Ing. Tvrdá Adriána 6
Mgr. Dubiel Peter 12
p. Brodňan Miroslav 12
p. Ignačák Štefan 12
p. Kajaba Marek 12
p. Kutliak Anton 12
Ing. Pažický Igor 6
p. Lisko Juraj 12
p. Lisko Marián 12
Ing. Mieresová Petra 12
p. Olbert Jozef 12
p. Pilko Peter 12
p. Urík Peter 12
Ing. Imriška Daniel 6
Mgr Kaleta Miroslav 6