Druhopisy dokumentov

Druhopis vysvedčenia, výučného listu vydáva škola na základe žiadosti.

 

O vystavenie druhopisu vysvedčenia môžete 
požiadať e-mailom prostredníctvom tejto žiadosti.

 

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť osobne v čase od 7.00 do 15.00 v pracovných dňoch.

 

Vybavenie požiadavky je v lehote 15 pracovných dní.