Súťaže

Kama
termín: máj
Saleziánsky futbalový turnaj Kama má dnes veľmi dobré renomé a už len málokto ho nepozná. Je rozdelená na halovú a letnú. Aj naši šikovní futbalisti sa pravidelne tohto futbalového sviatku zúčastňujú a prichádzajú s dobrými zážitkami súťaživej i priateľskej atmosféry.

 

Hviezdoslavov Kubin
termín: priebežne
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu,  s cieľom prehĺbiť literárne poznanie, tvorivosť, kultivovanie jazyka, reči, pestovať vzťah k slovu ako ku kultúrnej a umeleckej hodnote. Súťaž  tak významne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, študentov i dospelých v oblasti umeleckého slova. Vytvára priestor na prezentáciu, spoznávanie, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov a zúčastnených organizátorov.

 

Autoopravár Junior CASTROL
termín: február
Už sa stalo pravidlom, že sa naša škola zúčastňuje súťaže Autoopravár Junior CASTROL. Súťaž je pre žiakov tretieho ročníka odboru autoopravár mechanik a elektrikár, karosár a lakovník.  Pozostáva z teoretickej i praktickej časti, kde učni preukážu komplexne zvládnutie vedomostí i zručností z odboru. Po dvoch školských kolách a jednom oblastnom v Martine sa už pravidelne "naši odborníci" úspešne prezentujú aj na celoslovenskom kole v Bratislave, odkiaľ si priniesli mnohé, aj tie najvyššie ocenenia. Odborne chlapcov pripravuje Ing. Janka Funtíková, Ing. Ján Adamčík a autoopravárski majstri.

 

Súťaž stolárov prvých ročníkov
termín:
Je to spestrenie výučby prvákov v odbore stolár, kde sú hodnotené ich praktické zručnosti pri výrobkoch ako drevená polička, stolček a pod.

 

Turnaj Panny Márie Pomocnice

termín: október
Tradičný futbalový turnaj na oslavu našej Matky Márie, Pomocnice.

 

Rôzne športové turnaje a podujatia u nás i vonku
termín: rôzne

  • volejbalový turnaj za účasti našich vysokých talentov
  • celoslovenský kalčetový turnaj, ktorého sme spoluorganizátorom
  • a.i.: stolný tenis, hokejbal, futsal, futbal, nohejbal, volejbal, atletika