krúžky

 

Záujmové krúžky

školský rok 2017/2018
 
 
CHCEM SA VIAC HÝBAŤ
krúžok vedúci čas
Posilňovňa Mgr. Miroslav Kaleta poobede 14:00
Futbal Mgr. Miroslav Kaleta pondelok + streda poobede
Florbal Bc. Patrik Mižák pondelok 15:00
Bedminton/Volejbal Ing. Adriana Tvrdá podľa dohody
Stolný tenis/Tenis Ing. Stanislav Čelko štvrtok 15:00
Hokejbal Bc. Patrik Mižák streda 15:00
 
CHCEM SKÚSIŤ NIEČO NOVÉ
krúžok vedúci čas
Kreatívna grafika Mgr. Jaroslav Šebeš utorok 15:00
Fotografický krúžok Mgr. Ivan Tichánek štvrtok15:00
Gitarový krúžok Bc. Patrik Mižák podľa dohody
Ruština Mgr. Darina Stebnická štvrtok 15:00
Spevácky krúžok Mgr. Miroslav Kaleta štvrtok 17:00
Hudobný krúžok (orgán) Don Marián Bundzel podľa dohody
Animátorský krúžok Mgr. Jozef Sarnecký podľa dohody
Animátorský krúžok Mgr. Jozef Sarnecký podľa dohody
Rybársky krúžok Ing. Radoslav Jurko podľa dohody
Včelársky krúžok Mgr. Rastislav Behún podľa dohody
 
CHCEM VEDIEŤ VIAC
krúžok vedúci čas
Tuning nie je zložin Ing. Martin Pňaček utorok 15:00
Angličtina Mgr. Michal Sventek piatok nultá hodina
TurboCAD Ing. Mária Hrúzová podľa dohody
Stolársky krúžok Mgr. Marián Kvasnica streda 15:00
Autoopravárenský Ing. Janka Funtíková streda 15:00
Matematika RNDr. Natália Hrtusová podľa dohody
 
INTERNÁT
krúžok vedúci čas
Stretko 1 Bc. Patrik Mižák utorok 19:30
Stretko 2 Mgr. Igor Pecha utorok 19:30
Stretko 3 Mgr. Pavol Dzivý utorok 19:30
Stretko: druháci Mgr. Rastislav Behún utorok 19:30
Stretko: nadstavbári Mgr. Rastislav Behún podľa dohody
Janko Bosco Cameriere Bc. Patrik Mižák utorok 19:30