Aktivity

Zoznamovací výlet prvákov
termín: Júl
Ešte pred začiatkom školského roka, cez prázdniny, sa stretnú naši prváci a niekoľkí starší spolužiaci na spoločnom spoznávacom výlete. Ten im pomáha prekonať prvotné "šoky" z ľudských i profesionálnych zmien, ktoré ich zakrátko budú čakať. Chlapci si akciu pochvaľujú a aj tí starší sa na to ako budú "nových" zaúčať do našich pravidiel a života vždy radi tešia.

 

 

Otvorenie školského roka
termín: September
Začiatok školského roka patrí na našej škole slávnostnej sv. omši, pri ktorej si vyprosujeme požehnanie a silu do celého roka na zvládanie ťažkých situácii žiakov i učiteľov ;)

 

 

Divadlo
termín: rôzne
Škola prináša minimálne raz ročne aj možnosť kultúrneho vyžitia sa. Ak sa s vlastným divadelným predstavenie nepredstavia samotní žiaci školy, zúčastní sa škola nejakého vhodného a zaujímavého predstavenia v okolí.

 

 

Imatrikulácie
termín: Október
V prvom štvrťroku sa pravidelne uskutočňuje pasovanie našich "nových prvákov" do pozície oficiálnych učňov SOU. Tejto slávnosti pre všetkých prvákov hovoríme aj cechovačka, nakoľko sú chalani prijímaní do svojich cechov podľa odborov. Nápaditý kultúrny program pripravujú žiaci tretích ročníkov. Každý prvák dostane od riaditeľa školy pamätný list, ktorý mu bude navždy pripomínať začiatky štúdia na škole i príslušnosť k SOU ako takému.

 

 

Mikuláš
termín: December
Mikuláš nezabáda ani na anjela a čerta, ktorí mu asistujú pri rozdávaní sladkostí pre našich poslušných a aj tých menej poslušných chlapcov.

 

 

Venček
termín: rôzne
Ročne sa koná v našej školskej herni venčeková slávnosť. Zavŕši sa ňou niekoľkotýždňové úsilie chalanov, v zdokonaľovania sa v tanci a spoločenskom správaní. Nakoľko na škole prevažuje pohlavie, ktoré si s tancom samo nevystačí, na slávnosti chlapcom robia spoločnosť dievčatá z Gymnázia sv. Františka z Assisi, dievčaťa z oratka, ale aj z družobnej školy v Čadci. Celý večer sa nesie v dobrej atmosfére.

 

 

Prezentácia v Dome Techniky
termín: November, December
Koncom roka sa škola zúčastňuje prezentácie stredných škôl v Dome techniky v Žiline. V stánku našej školy si budúci stredoškoláci môžu prezrieť výrobky našich žiakov, zhliadnuť videoprezentáciu a získať informácie o možnostiach štúdia. Čakajú na nich aj prekvapenia ako test šikovných rúk, či drevené ozdoby na vianočný stromček, ktoré im priamo na mieste vyrezávajú naši učni.

 

 

Stužková
termín: Október, November
Každoročne sa naši maturanti prezentujú učiteľom a rodičom stužkovou slávnosťou, ktorá započne obdobie nosenia povestných zelených stužiek symbolizujúcich blížiace sa "skúšky dospelosti".

 

 

Duchovná obnova pre zamestnancov
termín: Október
Zamestnanci začínajú rok predĺženou duchovnou obnovou, ktorá im pomáha reštartovať sa znova pre námahy i radosti, ktoré na nich počas školského roka čakajú. Je to priestor pre pohodu, oddych, komunikáciu, stíšenie sa a modlitbu.

 

 

Autosalón Nitra
termín: September, Október
Známej prehliadky automobilov a servisnej techniky v Nitre sa každý rok zúčastňujú žiaci profesie autoopravár a nadstavbového štúdia dopravná prevádzka. Prehliadku najkrajších automobilov si nenechajú ujsť ani učitelia, majstri a ani samotný pán riaditeľ.

 

 

Nábytok - Drevoles Nitra
termín: Marec
Účastníme sa aj tohto zaujímavého a podnetného podujatia obohacujúceho o prehľad hlavne stolárskych učňov a ich učiteľov.

 

 

CONECO - veľtrh stavebníctva
termín: Marec
Podnetná výstava z oblasti stavebníctva sa nezaobíde bez pravidelnej účasti našich učiteľov i murárskych učňov. Učitelia podchytia najnovšie trendy, ktoré potom zakomponujú do výučby aby ju tak urobili vždy aktuálnou a žiaci uvidia zariadenia a techniky, s ktorými sa pre priestorové podmienky na škole nemajú šancu stretnúť.

 

 

Púť k nohám Panne Márie Sedembolestnej v Šaštíne
termín: rôzne
Keď sa nám nepodarí zúčastniť sa celoslovenskej púte v Septebri na slávnosť "Sedembolestnej", robíme si súkromnú púť k jej úcte v inom termíne. Snažíme sa ale aspoň raz ročne navštíviť národnú baziliku a vyprosiť si skrz našu Matku milosti od jej Syna.

 

 

Lyžiarsky kurz
termín: Január, Február
V zimných mesiacoch škola každoročne organizuje lyžiarsky výcvik, ktorý pomáha získať lyžiarsku zručnosť i stráviť čas v krásne zasneženej prírode v spoločnosti spolužiakov konečne aj iným spôsobom ako len v triede. Kurz je organizovaný pre žiakov 2. ročníka učebných odborov.

 

 

Oslavy Panny Márie Pomocnice
termín: Máj
Dňa 24.5.2006 sa je sviatok Panny Márie Pomocnice Kresťanov. Tento sviatok slávime každoročne spoločným programom. Program začína ako každá vydarená akcia svätou omšou. Športovú časť si pre nás vždy pripravia študenti ponoviciátu. A ešte jedna myšlienka don Bosca : "Ak sa úprimne staneme ctiteľmi Márie Pomocnice, je isté, že prídeme do neba".

 

 

Oslavy výročia školy
termín: Máj
1. mája si pripomíname výročie založenia školy. Tento deň je spojený s programom spríjemňujúci tento deň spomienok. Všetci zúčastnení, bývalí i súčasní zamestnanci SOU, spomínajú a bilancujú. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí roky práce venovali našej škole a našim chlapcom.

 

 

Deň otvorených dverí
termín: December
Koncom roka sa brány školy otvárajú budúcim učňom i ostatným záujemcom. Majú možnosť prezrieť si priestory a prostriedky školy i praxe, ale aj najlepšie výsledky činnosti našich talentov.

 

 

Futbalový zápas k sviatku Don Bosca
termín: Február
Futbalový zápas žiakov našej školy s ich pedagógmi k sviatku sv. Don Bosca. Žeby konečne možnosť, kedy im to žiaci môžu spočítať? Keď už nič, tak si to aspoň veľi prajú.

 

 

Fašiangová Zabíjačka pre zamestnancov
termín: polročné prázdniny

 

Deň učiteľov
termín: Marec
Aj učitelia majú svoje dni ;) Toto povolanie so sebou prináša námahu a obetu za ktorú je dôstojné a správne sa poďakovať. Tento deň učitelia trávia spoločným posedením pri slávnostnom obede a kuloárnych rozhovoroch.

 

 

Vianočná duchovná obnova
termín: December
Ešte predtým ako sa všetci žiaci i zamestnanci odoberú sláviť najpríjemnejšie sviatky roka do svojich domovov, pripravíme aj v našich podmienkach svoje duchovné domy na Boží príchod k nám. Svätou omšou posvätený deň nás poženie radostne k našim blízkym.

 

 

Záverečná opekačka
termín: Jún
Záver roka patrí bilancovaniu a spomienkam. A aby sa to nedialo len skrz pedagogické a klasifikačné porady, stretávajú sa zamestnanci na spoločnej gril-party kde sa konečne uvolnia pred svojou povinnou, predĺženou a tak vytúženou dovolenkou ;)