Prihlásenie stravy

Strava sa odhlasuje/prihlasuje vždy deň dopredu (v piatok na pondelok) a to:

  • Na terminály v jedálni
    • Prihlásenie/odhlásenie stravy je možné do 13:15 hod.
  • Cez webové rozhranie
    • Prihlásenie/odhlásenie stravy je možné do 13:00 hod.