Kontakt na stravovacie zariadenie

 

Dodávateľ:

GRAMY, s.r.o.
Sídlo podnikania: Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Prevádzka: Saleziánska 18, 010 01 Žilina
V zastúpení: Peter Polák
  Jana Špoková
Telefón: tel.č. 0903804949
web: gramy@gramy.sk