Dobíjanie stravného

Žiaci ubytovaní v školskom internáte

 

Zálohová platba za stravu (70 ) sa uhrádza spolu s platbou za ubytovanie (25 ). Platbu za daný mesiac je potrebné uhradiť pred začatím nového mesiaca a to do 20. dňa v mesiaci.

 

Číslo účtu: 4260026918/3100

Variabilný symbol:  každý žiak má pridelený

Špecifický symbol:  mesiac a rok za ktorý sa platba uhrádza

Správa pre adresáta/poznámka: uviesť priezvisko a meno žiaka

 

 

Dochádzajúci žiaci

 

Dobiť kredit stravného na čipovú kartu si môžu na ekonomickom úseku každý pondelok v čase od 7:00 do 13:15.

 

Stiahnuť návod na prihlásenie stravy [1,3MB, pdf]