Cenník jedál pre žiakov

  Poplatok ŽIAK
raňajky 0,90 
obed 1,90 
večera 1,30 
spolu 4,10 

 

Žiaci si môžu vyberať pri obede z 3 jedál.