Vychovávatelia


 

Výchovný poradca

Vedúci vychovávateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radoslav Jurko

Mgr. Rastislav Behún SDB

 

 

 

 


 

1. výchovná skupina

2. výchovná skupina

3. výchovná skupina

 

 

 

Ing. Daniel Imriška SDB

Bc. Patrik Mižák SDB

Mgr. Miroslav Kaleta ASC