Vychovávatelia


 

 

Výchovný poradca

Vedúci vychovávateľ

4. výchovná skupina

Ing. Radoslav Jurko

Mgr. Rastislav Behún SDB

Bc. Peter Csambal

     

Mgr. Miroslav Kaleta ASC

Ing. Daniel Imriška SDB

Bc. Patrik Mižák SDB

1. výchovná skupina

2. výchovná skupina

3. výchovná skupina