Školský poriadok školského internátu

Školský internát (ŠI) pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Vo výchovno-vzdelávacej práci nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy .


Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je:

  • snaha vychovať statočných občanov a dobrých kresťanov
  • príprava žiakov na zodpovedný život v spoločnosti