Cenník služieb

stiahnite si cenník v pdf formáte [0,2MB]

G E O M E T R I A

Druh práce Cena €  
Geometria predných kolies 25,00  
Geometria predných aj zadných kolies 35,00  
Premeranie bez nastavenia 15,00  
Nahrievanie 5,00  

V prípade neprítomnosti volajte na t. č.: 0948 007 519

   

D I A G N O S T I K A

Druh práce Cena €  
Test bŕzd 10,00  
Test tlmičov 8,00  
Test brzdovej kvapaliny 5,00  
Kompletný test bŕzd, tlmičov a kvapaliny 20,00  
Nastavenie svetiel 6,00  
Diagnostika motora BOSCH 18,00  

V prípade neprítomnosti volajte na t. č.: 0948 007 519

   

P N E U S E R V I S

Druh práce Cena €  
Demontáž a montáž kolesa na os 12“, 13“ a 14“ 1,70  
Demontáž a montáž kolesa na os 15“, 16“ a viac 1,90  
Demontáž a montáž plášťa 12“, 13“ a 14“ 2,00  
Demontáž a montáž plášťa 15“, 16“ a viac 2,20  
Vyváženie plechového disku s pneu. 12“,13“ a 14“ 1,80  
Vyváženie plechového disku s pneu. 15“,16“ a viac 2,15  
Vyváženie elektrónu s pneu. 12“,13“ a 14“ 2,55  
Vyváženie elektrónu s pneu. 15“,16“ a viac 3,40  
Oprava bezdušovej pneumatiky 4,00  
Oprava duše 2,00  
Demontáž a montáž bezdušového ventilu 1,00  
Vozidlá nad 3,5 t príplatok 5,00  
Príplatok za koleso s TPMS senzorom 2,00  
Celková cena prezutia 4 ks plechových diskov 12“,13“ a 14“ 22,00  
Celková cena prezutia 4 ks plechových diskov 15“,16“ a viac 25,00  
Celková cena prezutia 4 ks elektrónov 12“,13“ a 14“ 25,00  
Celková cena prezutia 4 ks elektrónov 15“,16“ a viac 30,00  
     
Uvedené ceny sú bez materiálu    
V prípade neprítomnosti volajte na t. č.: 0948 007 519    

Ú D R Ž B A    A    O P R A V A    K L I M A T I Z Á C I E

1. Čistenie a dezinfekcia výparníka
- čistenie a dezinfekcia výparníka – odstránenie pachov
 
Cena za prácu   4,00€  
Cena materiálu 250ml dezinfekčného prípravku 11,00€  
2. Kontrola a doplnenie chladiva
- odsatie starého chladiva
- vákuovanie systému
- podtlakový test tesnosti systému (zistenie hrubých netesností)
- kontrola tesnosti plniacich ventilov
- na požiadanie vstreknutie 1 dávky kontrastného UV farbiva na zistenie netesností
- doplnenie systému univerzálnym olejom ERG 500
- naplnenie chladivom R 134a
 
Cena za prácu   22,00€  
Cena materiálu 100 g chladiva R 134a 4,50€  
  10 ml oleja ERG 500 0,70€  
  10 ml dávky kontrastného UV farbiva 4,00€  
3. Testovanie funkčnosti klimatizácie
- test správnej funkčnosti systému klimatizácie
- ak umožňuje riadiaca jednotka pripojenie na diagnostické zariadenie BOSCH
- meranie účinnosti chladenia vzduchu pomocou merania teploty
 
Cena za prácu                                   15,00€  
4. Opravy klimatizácie
účtované sú v hodinovej sadzbe 1Nh 20,00€  
 
Práce sa vykonávajú na plnoautomatickej plničke klimatizácií BOSCH ACS 500

V prípade neprítomnosti volajte na t. č.: 0948 007 519

S T O L Á R S K E    P R Á C E

Druh práce Cena €  
Poraz DTD 1 tabuľa od 10,00  
Olepovanie ABS hrán 0,5 x 22 mm za 1m 0,40  
Olepovanie ABS hrán 2 x 22 mm za 1m 0,50  
Olepovanie ABS hrán nad 22 mm za 1m 0,60  
Výroba a montáž sektorového nábytku (kuchynské linky, vstavané skrine...) cena po dohode  
Výroba a montáž masívneho nábytku (postele, komody...) cena po dohode  
     

Ponúkame tiež vizualizácie kuchynských liniek a sektorového nábytku

   

V prípade neprítomnosti volajte na t. č.:
0903 666 642, 0904 380 400

   

M U R Á R S K E    A    M A L I A R S K E    P R Á C E

1. Produktívna práca žiakov  

1. ročník:

 
celá skupina                                                      0,40 EUR/hod/žiak
polovičná skupina (5 a menej žiakov)

0,80 EUR/hod/žiak

   

2. ročník:

 
celá skupina  0,50 EUR/hod/žiak
polovičná skupina (5 a menej žiakov) 1,00 EUR/hod/žiak
   

3. ročník:

 
celá skupina  0,60 EUR/hod/žiak
polovičná skupina (5 a menej žiakov) 1,20 EUR/hod/žiak
2. Režijné náklady

cestovné na pracovisko pre MOV a žiakov (od Autobusovej stanice Žilina), ak ho nezabezpečí objednávateľ zákazky,

náhrada stravného MOV (nad 5 hodín) vo výške 4,00 EUR/deň