Myšlienka

Robme tak, aby sme sa mali dobre na tomto svete i na svete druhom (MB 4, 439)