Myšlienka

Len odvahu! Keď nás opustí trpezlivosť, nech nás podrží nádej (MB 12, 458).