Myšlienka

Pamätajte si, hnev a chvíľkové výbuchy nie sú na nič. Treba byť vždy trpezlivý a to si vyžaduje stále, vytrvalé úsilie (MB 12, 457).