Myšlienka

Pamätajte si, že každý kresťan musí byť svojmu blížnemu na povzbudenie, a že nijaká kázeň nepovzbudí tak ako dobrý príklad (MB 4, 753).