Myšlienka

S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom (MB 10, 1133).