Titus Zeman - Mučeník za duchovné povolania

Blahorečenie slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality, bude v sobotu 30. septembra o 10.30 h v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.

Beatifikácia, alebo po slovensky aj blahorečenie, znamená vyhlásiť toho, kto bol doteraz nazývaný Boží služobník, alebo ctihodný, za blahoslaveného.

 

V r. 2010 sa začal proces blahorečenia a svätorečenia Titusa Zemana.

 

V pondelok 27. februára 2017 Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve don Titusa a umožnil jeho blahorečenie.

 

Viac informácií nájdete na stránkach: Titus Zeman - Mučeník za duchovné povolania.