Učitelia


 

   1. Ing. Adamčík Ján

- odborné predmety - autoopravár
   2. Ing. Funtíková Janka - odborné predmety - autoopravár
   3. Ing. Pažický Igor - odborné predmety - autoopravár
   4. Ing. Jurko Radoslav - odborné predmety - autoopravár
   5. Ing. Pňaček Martin - odborné predmety - autoelektrikár
   6. Ing. Hrúzová Mária - odborné predmety - stolár
   7. Ing. Kvasnica Marián - odborné predmety - stolár, murár
   8. Ing. Marec Anton - odborné predmety - murár, maliar
   9. Mgr. Tichánek Ivan - odborné predmety - grafik digitálnych médií
 10. Mgr. Šebeš Jaroslav - odborné predmety - grafik digitálnych médií
 11. Ing. Mieresová Petra - odborné predmety - grafik digitálnych médií
 12. Mgr. Strašík Ivan - informatika, fyzika, odborné predmety - autoopravár
 13. Mgr. Žifčák Marek - anglický jazyk, dejepis
 14. Mgr. Stebnická Darina - slovenký jazyk a nemecký jazyk
 15. Mgr. Albertová Monika - nemecký jazyk
 16. Mgr. Sventek Michal - anglický jazyk
 17. RNDr. Hrtusová Natália - matematika, fyzika, dopravná geografia
 18. Mgr. Troskovičová Anna - slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, dejepis
 19. Ing. Běhálek Vladimír - telesná výchova
 20. Mgr. Rožek Martin SDB - náboženstvo
 21. Ing. Tvrdá Adriana - ekonomické predmety
 22. Ing. Čelko Stanislav - odborné predmety - dopravná prevádzka
 23. Mgr. Troskovič Marián - slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
 24. Mgr. Pecha Igor SDB - náboženstvo, telesná výchova
 25. Mgr. Žatkuľák Peter SDB - náboženstvo
   
(KONTAKT e-mail)