Kredity

Kredity

Počet dosiahnutých kreditov pedagogických zamestnancov k 01.09.2017

 

Titul
Priezvisko
Meno
Kredity
percentá
Ing. Čelko Stanislav 12
Mgr. Troskovič Marián 6
Mgr.  Albertová Monika 6
Ing. Běhálek Vladimír 12
Ing. Funtíková Janka 6
RNDr. Hrtusová Natália 12
Mgr. Chromčáková Darina 6
Ing. Jurko Radoslav 12
Ing. Jurková Beáta 12
Mgr. Krupová Katarína 12
Mgr. Leškovský Maroš 6
Ing. Pažický Igor 6
Mgr. Riško Viliam 12
Mgr. Sventek Michal 6
Mgr. Šebeš Jaroslav 12
Mgr. Troskovičová Anna 6
Mgr. Žifčák Marek 12
Ing. Mieresová Petra 6