Dokumenty školy

Zriaďovacia listina + dodatok1 + dodatok2 + dodatok3

Školský poriadok na rok 2013/2014 [doc]

Pracovný poriadok školy [doc]

 

 

 

 

Dokumenty školského internátu

 

Školské vzdelávacie programy

učebné odbory

 

štúdijné odbory

 

Legislatíva

 

Zmluvy

 

Kredity

Počet dosiahnutých kreditov pedagogických zamestnancov k 01.09.2015

 

Titul
Priezvisko
Meno
Kredity
percentá
Ing. Čelko Stanislav 12
Mgr. Troskovič Marián 6
Mgr.  Albertová Monika 6
Ing. Běhálek Vladimír 12
Ing. Funtíková Janka 6
RNDr. Hrtusová Natália 12
Mgr. Chromčáková Darina 6
Ing. Jurko Radoslav 12
Ing. Jurková Beáta 12
Mgr. Krupová Katarína 12
Mgr. Leškovský Maroš 6
Ing. Pažický Igor 6
Mgr. Riško Viliam 12
Mgr. Sventek Michal 6
Mgr. Šebeš Jaroslav 12
Mgr. Troskovičová Anna 6
Mgr. Žifčák Marek 12
Ing. Mieresová Petra 6