Cenník jedál pre žiakov

  poplatok
žiak
raňajky 0,85
obed 1,70
večera 1,15
spolu 3,70

 

Žiaci si môžu vyberať pri obede z 5 jedál.