Vychovávatelia


 

Výchovný poradca

Vedúci školského internátu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Rožek SDB

Ing. Daniel Imriška SDB

 

 

 

 


 

1. výchovná skupinav

2. výchovná skupina

3. výchovná skupina

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Kaleta

Mgr. Peter Boško SDB

Mgr. Rastislav Behún SDB