Hurá prázdniny

PRAJEME príjemné prázdniny/dovolenku, načerpanie nových síl a pekné zážitky.

Myšlienka na prázdniny

Nenazývajte zábavou deň, ktorý zanecháva v srdci výčitky a strach pred Božím súdom. (MB 2, 31)

 

 

Cechcamp 2015 Cechcamp 2015
Presne po roku sa v dňoch 7. - 10.7. 2015 v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline uskutočnil ďalší ročník výnimočného tábora pre chlapcov pod názvom

,

Splav Malého Dunaja Splav Malého Dunaja
Medzi tohtoročnými jedno a dvojdňovými školskými výletmi bol aj jeden štvordňový! Od 25.6. do 28.6. splavovalo 12 statočných druhákov a sprievodcov

,

Zoznamovací výlet 2015 Zoznamovací výlet 2015
Zoznamovací výlet 2015 sa vydaril. Podobne ako po minulé roky bol jeho súčasťou zoznamovací večer a výlet na Minčol, ktorý sa premenil priam na skúšku

,

Záver školského roka Záver školského roka
Akcie, podujatia a rôzne činnosti ukončili školský rok, ktorý ubehol veľmi rýchlo.

,

Koncoročné výlety Koncoročné výlety
Pred koncom školského roka sa konali záverečné výlety. Každá trieda sa dohodla na mieste, kde strávi posledné chvíle pred prázdninami.

,

Záverečné skúšky Záverečné skúšky
V dňoch 18.-19. júna 2015 sa na našej škole konali písomné a praktické záverečné skúšky a 22. júna ústne záverečné skúšky v odboroch autoopravár-

,

Športový deň Športový deň
Aj vzhľadom na nepriaznivé počasie sme aj tento rok zvládli športový deň veľmi úspešne.

,

Plavecký výcvik Plavecký výcvik
Plavecký výcvik pre žiakov prvých ročníkov bol naozaj podarený.

,

 

 

 

 

 

 

 

archív