Myšlienka dňa

Želám vám, aby ste si zachovali vždy pravé bohatstvo, bohatstvo jediné, bohatstvo bohatstiev, bohatstvo jedine žiaduce, ktoré si treba nadobúdať všetkými možnými prostriedkami. Tým bohatstvom je bohabojnosť(MB16,189).

Dokumenty

Druhopis vysvedčenia, výučného listu vydáva škola na základe žiadosti.

Dokumenty

Druhopis vysvedčenia, výučného listu vydáva škola na základe žiadosti.

 

Obleky, kravaty... Obleky, kravaty...
Táto pieseň od Elánu znela aj nám 6. 12. 2014 kedy sme sa spoločne stretli s rodičmi, učiteľmi, priateľkami na našej stužkovej.

,

GODZONE GODZONE
V chladný podvečer nastupujeme do autobusu, prichystaní na ďalší kultúrny zážitok GODZONE – NEZASTAVITEĽNÍ.

,

Vianočná Viedeň Vianočná Viedeň
Ráno 3.12.2014 sme sa vybrali na výlet do Viedne. Ešte rozospatí sme nastúpili do autobusu a plní očakávania sme sa vydali na cestu.

,

OLYMPIÁDA Z CUDZÍCH JAZYKOV OLYMPIÁDA Z CUDZÍCH JAZYKOV
V mesiaci november sa pre milovníkov cudzích jazykov v našej škole uskutočnila olympiáda z anglického a nemeckého jazyka. Zapojiť sa do nej mohli

,

„Čo ty na to, Hviezdoslav?“ „Čo ty na to, Hviezdoslav?“
Ako každý rok tak aj tento sa žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka zúčastnili školského kola Hviezdoslavovho Kubína . Súperili medzi sebou v poézii, v

,

Katarínska veselica v Čadci Katarínska veselica v Čadci
Dňa 26.11.2014 sa konala každoročná a veľmi populárna Katarínska veselica v Čadci.

,

Kama 2014 Kama 2014
Dňa 22.11.2014 sa v krásnej oravskej obci Mútne uskutočnil tradičný saleziánsky futsalový turnaj Kama.

,

Stužková II.NDŠ 2014 Stužková II.NDŠ 2014
...o chvíľu nám pripnete zelené stužky - symbol nádeje a úspešného vstupu do dospelosti...

,

 

 

archív