Myšlienka dňa

Máme len jednu dušu. Keby sme mali dve, jednu by sme mohli dať diablovi, aby sme uspokojili vášne. Ale dušu máme len jednu jedinú (MB 7, 506).

Dokumenty

Druhopis vysvedčenia, výučného listu vydáva škola na základe žiadosti.


Janko Bosco Cameriere - Až do "noci" Janko Bosco Cameriere - Až do "noci"
Nacvičovanie spoločenských tancov a oboznamovanie sa s pravidlami slušného správanie prinieslo nakoniec vytúženú odmenu.

,

Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik
2. február 2015 je 6.50 ráno. Všetci sa schádzajú pred autobusom, každý si nesie lyže, snowboardy a ruksaky, pomaly postupujú bližšie k autobusu.

,

Súťaž Mladý stolár Súťaž Mladý stolár
V mesiaci januári sa v našej škole zasa rozbehli súťaže. Tentokrát svoje schopnosti ukázali aj stolári z 2. ročníka.

,

Sviatok dona Bosca Sviatok dona Bosca
31. január je pre nás veľkým sviatkom, kedy slávime sviatok dona Bosca.

,

Internátna štedrá večera Internátna štedrá večera
Pred sviatkami radosti a pokoja sa študenti, učitelia, exallievi a ostatní stretli v jedálni školy a ako jedna veľká rodina si usporiadali slávnostnú

,

archív