Myšlienka dňa

Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše (MB 6, 442).


Matematický klokan Matematický klokan
Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V marci 2014 sa do nej zapojilo 6,4 milióna žiakov z 56 krajín.Do súťaže sa tento

,

Znova sme postúpili do finále AOJ 2015 Znova sme postúpili do finále AOJ 2015
Súťaž Autoopravár Junior Castrol 2015 naďalej pokračuje. Oblastné kola sa ukončili 12.marca 2015 a v apríli budeme držať palce našim chlapcom na

,

Konkurs stolarski - stolárska súťaž v Poľsku Konkurs stolarski - stolárska súťaž v Poľsku
Počas mesiaca marec prebehol 15. ročník medzinárodného konkurzu stolarskieho v Poľsku. Dvaja stolári z 2. ročníka reprezentovali nielen našu školu,

,

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom voľného času Spektrum Žilina a

,

Exkurzia grafikov v Taliansku Exkurzia grafikov v Taliansku
Počas jarných prázdnin sa pedagógovia odboru grafik digitálnych médií zúčastnili exkurzie v grafickej saleziánskej škole v talianskom Mestre.

,

Od večera do rána, muzika nám vyhráva... Od večera do rána, muzika nám vyhráva...
Ľudovky, oldies, disco a všetko, na čo sa dobre tancuje, púšťal DJ Cvacho a my sme sa hýbali a skákali. V oratóriu panovala parádna nálada, rehoľné

,

Janko Bosco Cameriere - Až do "noci" Janko Bosco Cameriere - Až do "noci"
Nacvičovanie spoločenských tancov a oboznamovanie sa s pravidlami slušného správanie prinieslo nakoniec vytúženú odmenu.

,

archív