Myšlienka

Pamätajte si, že každý kresťan musí byť svojmu blížnemu na povzbudenie, a že nijaká kázeň nepovzbudí tak ako dobrý príklad (MB 4, 753).

CECHCAMP CECHCAMP
V dňoch 9. - 12. júla sa uskutočnil ďalší ročník tábora CECHCAMP.

,

Triedny výlet Triedny výlet
Počas posledného týždňa školy sme si v dňoch od 26. - 28. 6. 2017 šli zaslúžene oddýchnuť na chatu Kvetnica v Poprade.

,

ERASMUS+ “STEP AHEAD“ ERASMUS+ “STEP AHEAD“
Záverečná konferencia medzinárodného projektu programu ERASMUS+ “STEP AHEAD“ – “O KROK VPRED” sa uskutočnila 26.6.2017

,

Školské výlety Školské výlety
Pred koncom školského roka mnohé triedy absolvovali školský výlet.

,

Výlet v Snine Výlet v Snine
V dňoch 27.6. -29.6.2017 sa naša trieda I. NDŠ zúčastnila školského výletu v Snine.

,

Exkurzia v Martine Exkurzia v Martine
Dňa 28. júna 2017 sa žiaci triedy I. A zúčastnili výchovno - vzdelávacej exkurzie v Martine.

,

Kalokagatia Kalokagatia
Žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže Župná kalokagatia.

,

Záverečné skúšky Záverečné skúšky
V dňoch 19.-20. júna 2017 sa v našej škole konali písomné a praktické záverečné skúšky a 21. júna ústne záverečné skúšky

,

Animofest Animofest
Dňa 20.6.2017 v utorok sa naši žiaci zúčastnili krajskej vernisáže fotografickej súťaže, ktorá sa konala v budove

,

 

 

archív