Myšlienka

Čistota je najobľúbenejšou čnosťou srdca Panny Márie. Kde je čistota, je všetko, kde čistoty nieto, niet ničoho (MB 11, 241).

Cechcamp

Prihláška na cechcamp

Internátny futsalový turnaj Internátny futsalový turnaj
10. mája sa na ihrisku spojenej školy na Rosinskej ceste uskutočnil II. ročník futsalového turnaja

,

Matematický klokan Matematický klokan
V súťaži máme tento rok štyroch úspešných riešiteľov (z 12-tich účastníkov).

,

Osvienčim Osvienčim
Je upršané ráno (4.5.2017) a žiaci sa v sprievode učiteľov a vychovávateľov vybrali na výlet do

,

Tehlička 2017 Tehlička 2017
Ďakujeme za príspevok.

,

TATRA KOPŘIVNICE TATRA KOPŘIVNICE
Tohtoročná exkurzia pre žiakov odboru mechanik sa uskutočnila v Kopřivniciach v závode Tatra, kde si

,

Exkurzia - Vodné dielo Exkurzia - Vodné dielo
Dňa 5. 5. 2017 sa žiaci triedy II. NDŠ zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie na Vodnom diele

,

Súťaž stolárov SKILS Slovakia Súťaž stolárov SKILS Slovakia
V mesiacoch marec, apríl prišiel čas aj na súťaže v odbore stolár. Víťazi zo školského kola súťaže

,

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017 AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017
Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o

,

 

archív