Cechcamp

Výnimočný tábor pre chlapcov 7. a 8. ročníka

Myšlienka dňa

Nenazývajte zábavou deň, ktorý zanecháva v srdci výčitky a strach pred Božím súdom (MB 2, 31).

 

 

Záver školského roka Záver školského roka
Akcie, podujatia a rôzne činnosti ukončili školský rok, ktorý ubehol veľmi rýchlo.

,

Koncoročné výlety Koncoročné výlety
Pred koncom školského roka sa konali záverečné výlety. Každá trieda sa dohodla na mieste, kde strávi posledné chvíle pred prázdninami.

,

Záverečné skúšky Záverečné skúšky
V dňoch 18.-19. júna 2015 sa na našej škole konali písomné a praktické záverečné skúšky a 22. júna ústne záverečné skúšky v odboroch autoopravár-

,

Športový deň Športový deň
Aj vzhľadom na nepriaznivé počasie sme aj tento rok zvládli športový deň veľmi úspešne

,

Plavecký výcvik Plavecký výcvik
Plavecký výcvik pre žiakov prvých ročníkov bol naozaj podarený.

,

Branný krúžok Branný krúžok
V rámci branného krúžku sme sa vydali na prespatie do lesa

,

Festival krátkych animovaných filmov 2015 Festival krátkych animovaných filmov 2015
Koncom tohto školského roka 2014/15 prebehol už v poradí štvrtý ročník Festivalu krátkych animovaných filmov, ktorého hlavnými tvorcami a v niektorých

,

Už tretia príprava na CASTOR Už tretia príprava na CASTOR
Prvá výzva v októbri odznela na VF Kriváni z úst hlavného spojenca na talianskej strane don Beppeho.

,

 

 

 

 

 

 

 

archív