Myšlienka

Len odvahu! Keď nás opustí trpezlivosť, nech nás podrží nádej (MB 12, 458).

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť ako vyzerá bežný deň u nás v škole a na praxi. Dňa 8.12.2017 od 9.00 hod. do 13.30 hod sa uskutoční na našej škole DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Tešíme sa na vašu návštevu.

Pozývame rodičov žiakov na plenárne ZRPŠ

Plenárne ZRPŠ sa uskutoční dňa 1. decembra 2017 o 14.30 hod. v telocvični Saleziánskeho domu. Následne sa uskutoční stretnutie s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku do 17.00 hod.

Stužková II.NDŠ Stužková II.NDŠ
V sobotu 4.11 sa konala stužková slávnosť II.NDŠ, odbor dopravná prevádzka a stavebníctvo.

,

Kama 2017 Dubnica nad Váhom
V dňoch 17. a 18. 11. 2017 sme sa znova zúčastnili ďalšieho futsaloveho turnaja - KAMA v Dubnici nad Váhom

,

Beh 17. novembra Beh 17. novembra
Naši žiaci Vratko Šimek a Patrik Schmiester z III. GDM sa zúčastnil atletickej súťaže organizovanej Žilinskou

,

Imatrikulácie Čadca 2017 Imatrikulácie Čadca 2017
Ako je už zvykom aj tento rok sme sa zúčastnili na imatrikuláciách našich združených škôl v Čadci: Pedagogickej a

,

GODZONE 2017
Tak ako minulý rok sa v Žiline uskutočnil Godzone tour 2017, kam sa išlo aj tento rok s chlapcami našej školy.

,

Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne
14. novembra sa v Dolnom Kubíne uskutočnila Burza stredných škôl 2017 pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov a pedagógov.

,

PREZENTÁCIA PROGRAMU ERASMUS + PREZENTÁCIA PROGRAMU ERASMUS +
Dňa 10.11.2017 navštívili našu školu študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline, aby v III.GDM predstavili Program EÚ pre

,

Navždy sa zachová v pamäti stužková... Navždy sa zachová v pamäti stužková...
V sobotu 21.10.2017 sa 18 odvážlivcov zo IV.GDM rozhodlo prijať zelené stuhy nádeje od triedneho učiteľa Mgr. Michal

,

archív