Plenárne ZRPŠ prvých ročníkov

Dňa 19. 9. 2014 o 14.00 hod. sa uskutoční plenárne ZRPŠ prvákov v telocvični, po ňom bude prebiehať triedne ZRPŠ v triedach a dielňach SOŠ sv. Jozefa Robotníka.

Dokumenty

Druhopis vysvedčenia, výučného listu vydáva škola na základe žiadosti.

Hrebeňovka  v Malej Fatre Hrebeňovka v Malej Fatre
Už tradičná hrebeňovka Nízkych Tatier sa tento rok konala z dôvodu počasia v Malej Fatre.

,

Záver školského roka Záver školského roka
Posledné dni školského roka boli naplnené rôznymi aktivitami. Počas týchto dní sa konali viaceré akcie.

,

Školské výlety
Školské výlety sú miestom na upevňovanie medziľudských vzťahov a hlavne kolektívu.

,

Rekonštrukcia trenažérovej dielne Rekonštrukcia trenažérovej dielne
Po dlhom čase príprav sa nám podarilo spustiť a ukončiť rekonštrukciu trenažérovej dielne. Priestor, ktorý pred rokom ešte vyzeral ako zo začiatku 90.

,

Festival krátkych filmov 2014 Festival krátkych filmov 2014
Koncom tohto školského roka 2013/14 prebehol už v poradí tretí ročník Festivalu krátkych animovaných filmov, ktorého hlavnými tvorcami a v niektorých

,

Záverečné skúšky 2013/2014 Záverečné skúšky 2013/2014
V piatok - 20. júna sme sa rozlúčili s ďalšími študentami našej školy - tretiakmi. Po úspešných záverečných skúškach, pri ktorých predviedli svoje

,

Ateista neexistuje (1610) Ateista neexistuje (1610)
V stredu 18. júna sa uskutočnil výstup na Veľký Rozsutec (1610 mnm). Pri príležitosti riaditeľského voľna, pár nadšencov turistiky neváhalo a vydalo

,

archív