Plenárne ZRPŠ pre I. ročníky

Rodičov žiakov I. ročníka pozývame na plenárne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2017 o 14,30 hod. v telocvični Saleziánskeho domu. Po jeho skončení sa uskutoční stretnutie s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku.

Titus Zeman - Mučeník za duchovné povolania

Blahorečenie slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality, bude v sobotu 30. septembra o 10.30 h v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.

Burza stredných škôl v Námestove Burza stredných škôl v Námestove
Prezentáciu našej školy sme začali na burze stredných škôl v Námestove. 20. septembra sme sa pod vedením pána učiteľa M.

,

Seminár učiteľov v Prahe Seminár učiteľov v Prahe
Dňa 12. 09. 2017 (utorok) sa učitelia odboru grafik digitálnych médií zúčastnili seminára pre učiteľov v Prahe.

,

Celoškolská duchovná obnova Celoškolská duchovná obnova
Nový školský rok sa pomaly rozbieha, a preto ako je každoročne zvykom prebehla na začiatku celoškolská duchovná obnova.

,

Otvorenie nového školského roka Otvorenie nového školského roka
Po dňoch plných slnka, oddychu a zážitkov sme vykročili do nového školského roka. Začal sv. omšou, počas ktorej sme boli

,

CECHCAMP CECHCAMP
V dňoch 9. - 12. júla sa uskutočnil ďalší ročník tábora CECHCAMP.

,

Triedny výlet Triedny výlet
Počas posledného týždňa školy sme si v dňoch od 26. - 28. 6. 2017 šli zaslúžene oddýchnuť na chatu Kvetnica v Poprade.

,

ERASMUS+ “STEP AHEAD“ ERASMUS+ “STEP AHEAD“
Záverečná konferencia medzinárodného projektu programu ERASMUS+ “STEP AHEAD“ – “O KROK VPRED” sa uskutočnila 26.6.2017

,

Školské výlety Školské výlety
Pred koncom školského roka mnohé triedy absolvovali školský výlet.

,

archív